Blog Hero

Spalio 28 d. vyko nuotolinė konferencija „Tapk aktyviu mokyklos bendruomenės nariu“, skirta Mokyklų bendruomenių metams. Konferencija – tai įžanga į mokyklų bendruomeniškumui skirtų nuotolinių renginių ciklą. Jos metu vyko paskaita „Atspari mokyklos bendruomenė arba kaip ir kodėl stiprėja bendruomeniškumas“.

Konferencijoje dalyvavo  mokytojai, mokyklų vadovai, savivaldybių administracijos darbuotojai, tėvai, mokiniai. Renginys subūrė per 140 dalyvių.

Paskaita „Atspari mokyklos bendruomenė, arba kaip ir kodėl stiprėja bendruomeniškumas":
 

Konferencijos dalyvius pasveikino Švietimo, mokslo ir sporto viceministrė Jolanta Urbanovič:

„Gyvename sudėtingą laikotarpį. Esame kartu ir tuo pačiu atskirai kiekvienas. Bendruomenė, bendrystė – sąvokos, kurias dabar kaip niekad suprantame giliau. Ši konferencija – tai proga visiems kartu pamąstyti, kokias galimybes atveria pasitikėjimas mokyklomis ir jų savarankiškumo stiprinimas, kuris sudaro prielaidas mokyklų bendruomenėms pačioms spręsti svarbiausius klausimus.

Mokykla ir mokyklos bendruomenės kultūros tradicijos neginčijamai daro didžiulę įtaką mūsų visų ateičiai. Nuo mokytojo, visuomenės sveikatos specialisto, psichologo, socialinio pedagogo, dietologo ir dar daugelio kitų, kurie dirba mokykloje, priklauso, ar vaikai išmoks visą likusį gyvenimą naudotis žmonijos sukauptomis žiniomis, didžiųjų pasaulio protų įžvalga ir praeities bei dabarties idėjomis. 

Kiekvienos visuomenės svarbiausias uždavinys yra užtikrinti žingeidžią, saugią, vaikų gyvenimo pradžią ir jo tolesnį vystymąsi sudarant tam palankią aplinką. Tam reikalinga sistema, kuri ne tik suteiktų žinių, bet ir formuotų teigiamas nuostatas, gebėjimus bei įpročius. Už tai yra atsakingi visi: mokytojai, tėvai, politikai. Didžiulę reikšmę kiekvieno mokinio raidai turi mokinių tarpusavio santykiai, kurie plėtojasi klasės ir mokyklos savivaldoje.

Lietuvos Respublikos Seimas 2020 metus paskelbė Mokyklų bendruomenių metais. Vyriausybė atsižvelgdama į Seimo suformuluotus ir iškeltus siekinius patvirtino Mokyklų bendruomenių metų minėjimo 2020 metais planą. Plane numatytos priemonės skatinti Lietuvos visuomenę prisidėti prie palankios emocinės aplinkos mokyklos bendruomenėse kūrimo bei stiprinti mokyklų bendruomenių savarankiškumą, didinant mokyklų bendruomenių įgalinimą priimant sprendimus.

Numatytos veiklos, orientuotos suartinti ir sutelkti bendram darbui mokyklos bendruomenes, gerinti emocinę aplinką, siekiant įveikti smurto ir patyčių iššūkius, stiprinti pasitikėjimą mokyklomis ir plėsti jų savarankiškumą, įtraukiant visas suinteresuotas grupes – mokytojus, mokinius, tėvus.  Plane numatytas veiklas įgyvendina Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Jaunimo reikalų departamentas, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, Lietuvos moksleivių sąjunga, Nacionalinė švietimo agentūra. 

Šiandien pristatome renginių ciklą „Tapk aktyviu mokyklos bendruomenės nariu“. Penkių susitikimų metu apie mokyklų bendruomenių patirtis dalinsis tėvai, mokiniai, mokyklų vadovai, mokytojai. Pasidalinsime patirtimis, kaip jaučiasi negalią turintys vaikai mokykloje.

Linkiu Jums pakilios nuotaikos, polėkio ir atkaklumo užtikrinant pradėtų darbų ir iniciatyvų tęstinumą ir įgyvendinant naujus kūrybinius sumanymus bei svajones. 

Visokeriopos Jums sėkmės ir vidinės darnos. Svarbiausia – būkite sveiki. Saugokite save ir kitus."

Konferencijos programa 

Moderuoja Julius Jakučinskas, ŠMSM Mokymosi visą gyvenimą departamento direktorius.

10.00–10.10 Konferencijos atidarymas 
Jolanta Urbanovič, Švietimo,  mokslo ir sporto viceministrė

10.10–10.30 Būsimų renginių pristatymas:
  • „Savanorystė, pilietiškumas, bendruomeniškumas (Juozas Meldžiukas, prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos);
  • „Moksleivio vaidmuo mokyklos savivaldoje“ ir „Geriausių rezultatų siekio link“ (Glorija Šermukšnytė, Lietuvos moksleivių sąjunga);
  • „Gerosios tėvų iniciatyvos“ (Kęstutis Mikolajūnas, Lietuvos tėvų forumas)
  • „Negalią turintis vaikas mokykloje“ (Rima Sitavičienė, Lietuvos šeimų auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus bendrija bendrija „PAGAVA“)
  • „Mokyklos bendruomenė – sėkmės ir nesėkmės vadovo akimis“ (Kęstutis Mikolajūnas, Lietuvos tėvų forumas)

10.30–12.00 Atspari mokyklos bendruomenė arba kaip ir kodėl stiprėja bendruomeniškumas
(Paulius Godvadas, Všį „Kitokie projektai“)

Parašykite mums žinutę

Adresas

Žirmūnų g. 1B, LT-09101 Vilnius

telefonas

8-5) 276 6578

El. paštas

info@mokyklubendruomenes.lt

Interneto svetainė

www.mokyklubendruomenes.lt